érzelmi folyamatok

Ön is szeret olykor kiszakadni a hétköznapokból, és elmerengeni az élet nagy kérdésein? Foglalkoztatja, hogy milyen elvek mentén működünk a minket körülvevő világ? Ha érdekli egy különleges elmélet arról, hogyan történik önmagunk és a külvilág megismerése, hogyan és miért zajlanak le bennünk a különböző érzelmi folyamatok, jó helyen jár! Ismerkedjen meg azzal a rendhagyó személyiségmodellel, amit Szabó Margitnak köszönhetnek a témában kutató szakemberek és érdeklődő laikusok!

Földi világunk térben és időben egyaránt három dimenzióban létezik, ami szorosan összefügg emberi mivoltunkkal, melyek egymáshoz való viszonya szintén három síkon mozog. A személyiség modell második síkja az, ami a legtöbb embert érdekli, hiszen ehhez kapcsolódnak az érzelmi folyamatok, amik láthatatlanul vesznek körül minket és határozzák meg életünket.

A második síkban kel életre a lelkünk, vagy ha úgy jobban tetszik, az érzelmi világunk, ami a többi síkhoz hasonlóan itt is szubjektív és objektív formában tapasztalható meg. Ebben az esetben az érzelmi folyamatok jelentik a munkát, a viselkedés pedig az állapotot, ideális esetben harmóniát és tettrekészséget tapasztalunk, ami a viselkedésünkben is megnyilvánul. Az érzelmi folyamatok, és a teljes második sík alapvető szükséglete a kapcsolat. A második síkban minden korábban létrejövő állapotot és folyamatot, a minket körülvevő embereket, sőt, tárgyakat is minősítjük. Az érzelmi folyamatok alakulásában a minket ért hatások kapják a főszerepet, de nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a megerősítő mintát sem, ami elsősorban a szülők viselkedéséhez kapcsolható.

Ha szeretne többet megtudni arról, hogyan határoznak meg minket az érzelmi folyamatok, olvasson bővebben az érdekfeszítő személyiségmodellről a www.szmszm.hu weboldalon! A honlapon átolvashatja a kéziratot, amit szemléltető ábrák is gazdagítanak a könnyebb megértés érdekében. Amennyiben kérdése vagy észrevétele lenne az olvasottakkal kapcsolatban, írjon üzenetet a szabomargit4@gmail.com e-mail címre!